Logistické služby

Logistické služby v oblasti zajištění zpracovatelských operací v ČR

V oblasti logistických služeb naše společnost poskytuje ze zahraničí zajištění provedení zpracovatelských operací na území ČR. Jedná se zejména o následující služby:

  • zajištění přepravy zboží ze zahraniční do tuzemska za účelem provedení zpracovatelských operací
  • zajištění celního odbavení zboží určeného k provedení zpracovatelských operací dovezeného do ČR ze zahraničí (ze zemí, které nejsou členskými zeměmi EU)
  • zajištění skladování zboží na území ČR, tzn.:
    • vyhledání nejvhodnějších skladovacích prostor ve vazbě na povahu zboží a místo následného zpracování
    • v případě potřeby zajištění skladování v celních skladech včetně zajištění propuštněí do příslušného celního režimu
  • vyhledání nejvhodnějšího zpracovatele zboží v ČR ve vazbě na požadavky na formu a kvalitu zpracování, na požadavky na dodací lhůty apod.
  • zajištění provedení zpracovatelských operací vybraným zpracovatelem
  • zajištění přepravy zpracovaného zboží zpět z území ČR včetně zajištění případného celního odbavení

Shora uvedené služby poskytujeme jako komplexní službu formou outsourcingu nebo také formou zprostředkování jednotlivých požadovaných služeb dle požadavků klienta.