Celně deklarační služby

V oblasti celně - deklaračních služeb naše společnost poskytuje zejména následující služby:

 1. Zajišťování celního dluhu:

  • zajištění celního dluhu individuální záruční listinou (zajištění celního dluhu pro jednu celní operaci) pro ostatní operace než režim tranzitu - tuto formu zajištění celního dluhu nabízíme při přímém zastoupení Vaší společnosti v celním řízení, nebo v případech, kdy si Vaše společnost zabezpečuje celní řízení sama nebo prostřednictvím jiného přímého zástupce v celním řízení.

 2. Odborný výkon celně-deklaračních služeb zabezpečovaný našimi celními deklaranty.

  • příprava a zpracování dokladů pro celní řízení:
   • příprava a zpracování písemných celních prohlášení, kterými je navrhováno propuštění zboží do režimů jiných než režim tranzitu (JSD)
   • příprava a zpracování písemných celních prohlášení, kterými je navrhováno propuštění zboží do režimu Společného tranzitu resp. tranzitu Společenství (T1, T2 apod.)
   • možnost vystavování celních prohlášení pro propuštění zboží do režimu Společného tranzitu nebo tranzitu Společenství, bez vazby na celní úřad (i mimo pracovní dobu celního úřadu) s využitím povolení zjednodušeného postupu - schváleného odesílatele. Při propouštění zboží do režimu společného tranzitu již naše společnost plně využívá systému NCTS - elektronického celního řízení
   • příprava a zpracování písemných celních prohlášení ve formách stanovených jednotlivými mezinárodními úmluvami (TIR, ATA, apod.)
   • možnost přípravy kompletních podkladů pro vývozy z režimů s ekonomickým účinkem, včetně přípravy exportních faktur
   • příprava podkladů pro získání potvrzení o původu zboží (EUR 1, FORM A apod.)
   • příprava a zpracování deklarace o celní hodnotě
  • zastupování v celním řízení před celním úřadem, tzn. podání celních prohlášení celnímu úřadu, přebírání rozhodnutí v celním řízení a jiných písemností vydávaných celním úřadem v souvislosti s celním řízením (rozhodnutí, výzvy, sdělení apod.)
  • vedení evidencí režimů s ekonomickým účinkem (evidence dovozních záznamů, odpisy, ukončování dovozních záznamů) na speciálním programovém vybavení:
   • možnost přípravy kompletních podkladů pro vývozy z režimů s ekonomickým účinkem, včetně přípravy exportních faktur
   • kompletní evidence režimu aktivního zušlechťovacího styku
   • výpočet hodnot odepsaného materiálu pro celní účely
   • kontrola původů jednotlivých komponentů pro přiznání preferencí při vývozu výrobků
   • evidence přidaného českého zboží (i pokud je určitý typ výrobku nakupován střídavě v tuzemsku nebo v zahraničí) - speciálně pro nás vyvinutá úprava programu, která umožňuje pracovat i s českým zbožím a při přepracování upozornit na jeho použití a oddělit ho pro správné vystavení celních dokladů, bez jakýchkoliv požadavků na vyčíslování cen od klienta
  • vedení kompletní evidence zjednodušených postupů v souladu s konkrétními podmínkami stanovenými celním úřadem:
   • příprava a zpracování zjednodušených celních prohlášení a dodatečných celních prohlášení
   • vedení evidence zásilek dodaných v režimu tranzit schválenému příjemci, vedení evidence tranzitních operací provedených schváleným odesílatelem, vedení evidencí zjednodušených celních prohlášení, na základě kterých byla provedena vývozní nebo dovozní operace v souvislosti se zjednodušeným postupem na propuštění zboží do navrženého režimu (vývoz, volný oběh apod.)
   • elektronické (e-mail, VAN operátor, NCTS) podávání zjednodušených celních prohlášení a dalších materiálů stanovených v povolení zjednodušeného postupu celním úřadem
  • zastupování v celním řízení před celním úřadem, tzn. podání celních prohlášení celnímu úřadu, přebírání rozhodnutí v celním řízení a jiných písemností vydávaných celním úřadem v souvislosti s celním řízením (rozhodnutí, výzvy, sdělení apod.)
  • vedení evidencí režimů s ekonomickým účinkem (evidence dovozních záznamů, odpisy, ukončování dovozních záznamů) na speciálním programovém vybavení:
  • přebírání podkladů k celnímu řízení od klientů a předávání vyřízených případů klientům v sídle jejich společnosti
  • provozní doba po - pá 7-19 h
  • a další služby dle konkrétních požadavků klienta