Služby INTRASTAT

V oblasti vykazování statistiky o pohybu zboží mezi ČR a ostatními členskými státy EU (INTRASTAT) naše společnost zastupuje klienta při provádění veškerých úkonů souvisejících s vykazováním údajů pro INTRASTAT, mezi které patří zejména:

 • sledování vzniku nebo zániku povinnosti vykazovat údaje pro INTRASTAT - limitů pro dodání zboží do států EU (8.000.000,- Kč) a pro pořízení zboží ve státech EU (8.000.000,- Kč)
 • registrace klienta k vykazování údajů pro INTRASTAT u příslušného celního úřadu
 • příprava a sběr podkladů pro vykazování údajů v systému INTRASTAT
 • zařazování zboží do podpoložky celního sazebníku EU pro účely vykazování ve výkazu INTRASTAT
 • zpracovávání výkazů INTRASTAT:
  • řádných
  • opravných
  • negativních hlášení
  • příležitostných hlášení
 • podávání výkazů INTRASTAT příslušnému celnímu úřadu
 • zpracovávání výkazů prostřednictvím speciálně vytvořeného softwaru, který umožňuje importovat data z vnitrofiremních systémů klienta (SAP apod.) a předávání výkazů INTRASTAT celnímu úřadu v elektronické formě
 • komunikace s celním úřadem ve věcech údajů uvedených ve výkazech INTRASTAT, poskytování součinnosti celním orgánům při provádění kontrol správnosti údajů uvedených ve výkazech INTRASTAT
 • další úkony dle konkrétních požadavků klienta