O nás

Politika společnosti

Roku 1998 byla založena společnost Celní jednatelství Zelinka a toho roku se začala psát i politika společnosti. Zatímco politika společnosti zůstává stejná, společnost se za tu krátkou dobu rozrostla z jedné malé kanceláře na společnost mající v současnosti 6 tuzemských a 8 zahraničních poboček.
Hlavním pilířem našeho podnikání je korektní a vstřícné chování k zákazníkům, dobře odvedená práce, za kterou se nebojíme nést odpovědnost, a to ve všech službách, které poskytujeme:

  • zajišťování celního dluhu,
  • celní služby související s dovozem, vývozem a tranzitem zboží a s tím související všechny druhy dokladů,
  • celní poradenství – jak přímo v návaznosti na celní služby, tak externě, asistence u celních auditů, certifikací atp.,
  • realizace vykazování údajů o pohybu zboží mezi ČR a ostatními členskými státy EU (INTRASTAT),
  • konzultace v oblasti daní navazující na celní předpisy při dovozu a vývozu zboží do jiných členských zemí EU a při pořizování zboží v jiných členských zemích EU,
  • úzká spolupráce s celní správou a aktivní podíl na tvorbě komunikačního prostředí v celních procesech.

Postupem času se portfolio našich služeb rozšiřovalo a dále rozšiřuje. Nově poskytujeme tvorbu „F čísel“ pro vývoz přes vybraná letiště v Německu. Rozšířili jsme také nabídku poradenských služeb o poskytování přípravy na certifikaci AEO. Jako jediná společnost poskytující celní služby v ČR disponujeme certifikátem C-TPAT compliant.

Preferujeme dlouhodobé obchodní vztahy a řešíme individuální požadavky klientů. Každý úkol bereme jako výzvu, která nás posouvá dál. Nově jsme spustili možnost hodnocení našich služeb zákazníky a vytváříme speciální oddělení péče o zákazníky.
Každodenní operativu u nás zajišťují zaměstnanci, kteří pomáhají budovat hodnoty firmy. Bez kvalifikovaných a spokojených zaměstnanců by to nešlo a toho jsme si dobře vědomi. Díky pravidelným školením a jazykovým kurzům našich zaměstnanců máme neustále přehled o novinkách a trendech v oblasti, které se věnujeme, a můžeme tak pružně a efektivně reagovat na požadavky našich klientů.

Celou společnost charakterizuje dodržování Etického kodexu, který je pro naši společnost přirozeně žitým standardem, nikoliv jen umělou směrnicí.

Vedoucí pracovníci jsou si vědomi své odpovědnosti za všechna odvětví. Zvyšováním výkonnosti všech procesů v rámci integrovaného systému managementu zajišťují společnosti efektivní čerpání zdrojů, růst hodnoty firmy a její další rozvoj.

Tímto směrem bychom se chtěli ubírat i nadále, rozvíjet se, zlepšovat a být pořád jedničkou ve svém oboru.

Zavazujeme se k dodržování platné legislativy dané země, kde působíme. Dodržujeme lidská práva, nevyužíváme dětské práce a vytváříme rovné podmínky pro všechny.

Eliminujeme dopady na životní prostředí. Jsme si vědomi, že práce s dokumenty může produkovat odpad zatěžující životní prostředí, ale budeme se vždy snažit minimalizovat tyto dopady tříděním odpadu a dalšími nástroji, které budou k dispozici.

Rádi bychom představili Politiku společnosti.

Roku 2010 se naše společnost stala držitelem certifikátu ISO 9001:2016. 

Roku 2013 se naše společnost stala držitelem certifikátu CTPAT

Dne 30.4.2013 Údaje o registraci- plátci DPH Registr subjektu