Whistleblowing

Whistleblowing - oznámení dle zákona na ochranu oznamovatelů

Jedná se o oznámení o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující oblasti jejichž výčet lze nalézt v oznamovacím systému, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Uveřejnění zákonných informací naleznete ZDE.

Oznámení lze učinit prostřednictvím tohoto odkazu.