Dovoz

DD - (dovozní doklad) se vystavuje při dovozu zboží ze třetích zemí do Evropské unie. Tento doklad navazuje na doklad T1, který doprovází zásliku z hranice Evropského společenství. Projednáním DD je zboží propuštěno do navrženého režimu. DD slouží jako daňový doklad.

Jako držitele certifikátu AEO vám poskytujeme záruku přednostního, rychlého odbavení bez komplikací.

Před zahájením prvního řízení musí být každá firma zaregistrována k číslu EORI.

Pro vyhotovení DD je zapotřebí poskytnout:

- doklad o hodnotě zboží ( faktura, proforma faktura,…) a v závislosti na dodací podmínce ( INCOTERMS ) i náklady na dopravu zboží a případné pojištění.

- údaje o hmotnosti, balení, HS kod nebo popis zboží

- originál dokladu na jehož základě je možné získat preferenční zvýhodnění ( EUR.1, A.TR, FORM A apod. )

Pro vystavení plné moci k zastupování a samotné zastupování při vystavování DD před celním úřadem je potřeba poskytnout:

- výpis z obchodního rejstříku

-  osvědčení o DIČ

- registraci EKO-KOM