Intrastat další informace

Profil společnosti

Naše společnost se již od roku 1998 zabývá komplexními službami pro subjekty zahraničního obchodu se zbožím. Jedná se zejména o služby celního jednatelství, tzn. realizace celního řízení v souvislosti s dovozem, vývozem a tranzitem zboží. Naše společnost se v této oblasti od svého vzniku specializuje zejména na režimy s ekonomickými účinky.

Od roku 2002 byla naše společnost celními orgány akceptována jako ručitel pro zajišťování celního dluhu v systému individuální záruky s použitím záruční listiny a od té doby je zajišťování celního dluhu standardní součástí naší nabídky.

Našimi nejvýznamnějšími klienty, co do rozsahu aktivit, jsou společnosti - pobočky celosvětových koncernů: Tyco Electronics Czech s.r.o., Celestica Ráječko a IMI International s.r.o (Norgren), Bernex Bimetallic s.r.o, Andrew Telecommunications s.r.o., apod.

V souvislosti se vstupem ČR do EU naše společnost rozšířila své služby i o služby, které se váží k provádění intrakomunitárního obchodu se zbožím, jedná se zejména o následující služby:

  • realizaci vykazování údajů o pohybu zboží mezi ČR a ostatními členskými státy EU ( INTRASTAT )
  • poradenství v oblasti uplatňování DPH při dodání zboží do jiných členských zemí EU a při pořizování zboží v jiných členských zemích EU

Naše společnost dále poskytuje logistické služby v oblasti zajištění zpracovatelských operací v ČR pro zahraniční subjekty, které sestávají zejména:

  • zajištění přepravy zboží určeného k provedení zpracovatelských operací do ČR
  • vyhledání vhodného zpracovatele na území ČR a zprostředkování provedení zpracovatelských operací
  • zajištění uskladnění zboží na území ČR
  • zajištění přepravy zpracovaného zboží zpět z území ČR

Cílem naší společnosti je uspokojovat potřeby zákazníků v oblasti celních služeb, celního poradenství a poradenství o oblasti nepřímých daní, a to zejména s důrazem na dlouhodobou spolupráci s klienty a řešení jejich požadavků individuálním přístupem. Samozřejmým prostředkem k dosažení tohoto cíle je odborná kvalifikace a profesionalita zaměstnanců a kvalitní softwarové vybavení.

Dne 8.9.2011 se naše společnost stala držitelem certifikátu ISO 9001:2009. 

Dne 25.2.2013 se naše společnost stala držitelem certifikátu C-TPAT

Dne 30.4.2013 Údaje o registraci- plátci DPH Registr subjektu