Vývoz

VDD - (vývozní doprovodný doklad) se vystavuje pro vývoz zboží z Evropské unie do třetích zemí. Tento doklad doprovází zásliku na hranice Evropského společenství, kde je ukončen výstupním celním úřadem. Ukončením VDD je prokázáno, že  zboží opustilo území společenství. Samotná zpráva o ukončení odeslaná výstupním celním úřadej je považována za daňový doklad pro vývozce.

Jako držitele certifikátu AEO vám poskytujeme záruku přednostního, rychlého odbavení bez komlikací.

Naše společnost disponuje povolením zjednodušeného postupu pro režim vývoz, tzn. že lze VDD vystavovat i mimo pracovní dobu celního úřadu.

Před zahájením prvního řízení musí být každá firma zaregistrována k číslu EORI.

Pro vyhotovení VDD je zapotřebí poskytnout:

- doklad o hodnotě zboží ( faktura, proforma faktura,…)

- údaje o hmotnosti, balení, HS kod nebo popis zboží, výstupní celní úřad

Pro vystavení plné moci k zastupování a samotné zastupování při vystavování VDD před celním úřadem je potřeba poskytnou:

- výpis z obchodního rejstříku

-  osvědčení o DIČ